Tag Archives: trallvirke

Bygga altan

En altan förskönar den korta svenska sommaren, en altan är en plats för avkoppling och för middagar med familj, vänner och bekanta.

Anlita hantverkare att bygga din altan
Känner du att du inte hanterar metoden om hur man bygger an altan och du har inte tid att lära dig så är bör du anlita hantverkare som gör jobbet åt dig. Nedan kan du få offerter från snickare i din stad på altanbyggen.

Få offert på ditt altanbygge här.

Det är ganska enkelt att bygga en altan, det behöver inte ta allt för lång tid och det behöver inte kosta så mycket vare sig du anlitar snickare eller gör det själv. Det första du ska tänkta på är att det finns lite olika sätt att bygga en altan på som till mestadels avgörs beroende på vilken hustyp du har och hur marken ser ut där du har tänkt att bygga altanen. När du bestämmer dig för var du vill bygga altanen bör du tänka på egenskaperna som platsen av altanen medför, har du altanen på framsidan av ditt hus så är insynen stor men du kanske föredrar det eftersom att solen ligger på längst på framsidan av ditt hus. Bygger du altanen på baksidan är det inte så mycket insyn och altanen är skyddad från vind men du kanske inte får lika mycket soltimmar. Kolla på ditt hus och dess egenskaper och avgör var du vill bygga din altan utifrån de nyss nämnda egenskaperna. Givetvis varierar egenskaperna från hus till hus beroende på hur de är anlagda.

Hur stor ska altanen vara?

Detta avgörs främst av vad du vill få plats med på altanen, vill du kunna ha ett stort middagsbord med stolar samt en avdelning med solstolar? Eller du kanske vill ha en bubbelpool på din veranda? Fråga dig själv dessa frågor och gå ut på din gård och mät vad som är en lämplig storlek på verandan för att du ska få plats med det du vill.

Bygglov?
Innan du börjar bygga fråga byggnadsnämnden om du behöver bygglov för din altan eller inte, man brukar behöva bygglov för altaner som ska byggas med tak. Om du enligt byggnadsnämnden behöver ett bygglov för att upprätta din altan så sök det direkt och vänta med att bygga tills du får ett godkänt bygglov från byggnadsnämnden. Boverket har mer riktlinjer om vad som gäller vid altaner och uteplatser.

Metoden

Hur går man då tillväga för att bygga en altan? Det absolut vanligaste sättet när man bygger en altan är att bygga altanen på gjutna plintar. På plintarna bygger man en stomme med lösvirke (trallvirke) och på stommen lägger man sedan altangolvet. Materialet som oftast används är tryckimpregnerat. Du kan också bygga altanen på en gjuten grund, detta görs oftast om man första våningen på huset är i exakt nivå med marken utanför. Gjuten grund till altaner används främst om man ska ha klinkers som golvbeläggning. Är din altan en bit upp över marken är det bra om du bygger ett staket eller köper ett färdigt metall staket som du monterar upp, så att ingen ramlar ner.

Läs även:

http://renovering24.se/

http://renovering24.se/kakel-och-klinker

http://renovering24.se/byggforetag-byggfirmor