Tag Archives: Tomtarbeten

Entreprenad

Entreprenad i det här fallet syftar på markentreprenad, det är de personer du anlitar om du behöver hjälp med:
- Grundarbeten (Husgrunder & Byggnadsgrunder).
- Grävning, (flyttning av jordmassa).
- Rivning, (av byggnader).
- Snöröjning.
- Tomtarbeten.
- Nedgrävning av kabel och rör.
Och mycket mer.

Grundarbeten behövs om man ska börja bygga ett ny byggnad, det är viktigt att man bearbetar marken så att den blir byggbar. Ett företag inom entreprenad kan forsla bort jord och stenar och göra de nödvändiga förberedelserna innan du bygger husets grund.
Grävningsarbeten. Behöver du gräva bort en stor jordhög som du har på gården hjälper ett entreprenad företag dig utan problem.

Rivning.
Ett entreprenad företag har ofta tillgång till stora grävmaskiner och lastbilar, de kan därför ta på sig stora rivningsjobb av hus, byggnader, lador och mer.

Snöröjning.
Behöver du ha hjälp med snöröjning på stora ytor? Då kan de flesta entreprenad företag erbjuda dig ett prisförslag.

Tomtarbeten.
Lite mindre entreprenadföretag tar ofta på sig arbeten på mindre privata gårdar för att anlägga land och annat.

Nedgrävning, behöver du gräva ner ett rör eller en kabel eller gräva upp ett rör eller en kabel då ska du kontakta ett entreprenadföretag.