Category Archives: Hus & Hem

Fasad

Det är viktigt att ditt hus har ett fint yttre, det är det första man ser av ditt hus och det är det folk skapar sin uppfattning utifrån. Fasaden är det yttre skalet som skyddar huset mot väder och vind så det är viktigt att det är intakt oavsett vilken fasad man här. Olika fasader har olika egenskaper, i det här inlägget kommer jag förklara vilka dessa egenskaper är och vad som skiljer de olika fasaderna åt samt hur man gör för att renovera sin fasad eller hur man bygger fasad för första gången. Den här artikeln kommer fokusera på fasader för privata bostäder.

Vilka olika fasadlösningar finns det för privata bostäder?

  • Trä.
  • Tegel.
  • Plåt.
  • Puts.
  • Sten.

Den vanligaste fasaden i Sverige har länge varit trä och tegel. Men på senare år har även puts blivit väldigt populärt. Trä ger en varm känsla och man kan byta färg på fasaden om man tröttnar på den färgen man här. Det negativa är just det att man måste underhålla färgen med jämna mellanrum för att den slits ut. Det tar givetvis mycket tid att måla ett helt hus och det kostar en del. Letar man efter en fasad som kräver så lite underhåll som möjligt så ska man välja en tegel- eller plåtfasad.

Träfasad
En träfasad är en fasad av panel som antingen spikas fast vertikalt eller horisontellt, ofta också med en lösning där halva fasaden har liggande panel och den resterande halvan har vertikalt stående panel, detta kan man oftast se på tvåvåningshus. En vanlig ytterpanel som används är spontad ytterpanel för stående panel och enkelfasspont för liggande panel.

Här kan du köpa ytterpanel till ditt hus och se vad panel kostar till ditt hus.

Tegel
Tegel består av torkad lera och även sand om det är ett bränt tegel. Tegel används som ytterfasad på många hus, man murar då tegelstenarna med hjälp av murbruk så att de bildar en tät och stabil enhet som skyddar huset. Tegel är extremt vädertåligt men det tar tid att bygga en tegelfasad, och andra sidan så behöver den inte underhållas titt som tätt som en träfasad behöver göras.

Plåt
En plåtfasad är billig och enkelt att sätta på plats. En plåtfasad är dock tråkig och ger inget varmt intryck men de är extremt hållbara och kan sitta i 50 år utan något direkt underhåll. Letar du efter en billig fasadlösning med noll underhåll så är en plåtfasad alternativet för dig.

Puts
En fasad av puts är snyggt men de är ganska känsliga för fukt, om fukten lyckas tränga sig in genom första lagret av puts kan det uppstå vattenskador och putsen kan börja ramla av. Vatten tar sig in genom sprickor i fasaden som oftast är synliga och som du kan göra något åt. Om det uppstår sprickor i putsen vilket det gör ibland så ska du se till att få det lagat så snabbt som möjligt innan det uppstår några skador.

Sten
Tegelfasader räknas som sten och klassas därför som en stenfasad. Stenfasader kan också skapas med betong och granit.